Popelka Nazaretská

Václav Renč při příležitosti prvního vydání v roce 1969 napsal:

„Tahle skladba vznikala a slovo od slova byla zapsána do paměti už před mnoha lety, tam, v nejnaprostější samotě, tj. už ve vyšetřovacích vazbách. Stovky a stovky muklů ji znali zpaměti buď částečně nebo celou, v nesčetných opisech obíhala po světě už dávno před tím, než já jsem se vrátil domů. A tak přemnozí jen čekali na nepravděpodobnou chvíli, kdy snad přece jen knižně vyjde. Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu i onde by byla na místě menší korektura. Nic na těch okolnostech neromantizuju, je to tak, jak to je, a jsem si vědom celé řady mimořádností, včetně kladného světla útěchy a překonávání temnot světlem milosti.“

Ukázky z CD Popelka Nazaretská

01-Popelka Nazaretská
02-Pojď duše neklidná
04-Světem, jenž před dávnými časy
06- Král Hospodin
08 - Ani den bílý nezastíní
10 - Nastal čas velkonočních svátků
14 - Dej, matko, synu požehnání
16 - Poslední záchvěv. Dokonáno
18 - Nastalo jitro, hle, den třetí
20 - Velebí duše má Hospodina
21 - Ó moudrosti, vŠech barev matko
© 2021 Břízův sbor Kameničky